Optimiziranje poslovnih procesa poduzeća INPIRIO d.o.o.

eu-zajedno-do-fondova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV  PROJEKTA

„Optimiziranje poslovnih procesa poduzeća INPIRIO d.o.o. “ (KK.03.2.1.19.0386)

OPIS  PROJEKTA

Nabava programa za dizajniranje i programiranje proizvoda i proizvodnog procesa te upravljanje i kontrolu poslovnih procesa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta: Projektom ulaganja u nova informacijsko komunikacijska rješenja podići će efikasnost poslovanja. Navedeno će imati utjecaj na kvalitetnije dizajniranje i projektiranje proizvoda i procesa te bolje upravljanje projektima i tako utjecati na smanjenje troškova poslovanja te povećati konkurentnost poduzeća.

Očekivani rezultati projekta:

  • Nabavljen i funkcionalan programski paket za obradu skeniranih podataka
  • Nabavljen i funkcionalna programski paket za projektiranje i izradu nacrta te za postavljanje proizvodnog procesa, upravljanje procesima suradnje i upravljanje projektima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Vrijednost projekta: 884.375,00 kuna

Prihvatljivi troškovi: 707.500,00 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 495.250,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 27.12.2018 do 27.08.2020.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 20 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Mario Popović,  direktor

email:  info@inpirio.com

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Inpirio d.o.o.