Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju

eu-zajedno-do-fondova

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju

Ukupna vrijednost projekta: 497.179,64 EUR
EU sufinanciranje projekta: 176.123,17 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2021. – 01.05.2023.
Javni poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (KK.11.1.1.01)

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz instrumenta za pomoć za oporavak za koheziju i europska područja („REACT-EU“)

Opis projekta: Projektnim ulaganjem poduzeće Inpirio d.o.o. iz Donjeg Kraljevca povećava proizvodne kapacitete nabavom i instalacijom strojeva za rezanje i obradu materijala. Provedbom ovog projekta nabavljen je vodeni rezač i CNC tokarilica s dodatno pogonjenom osi te je na taj način znatno povećana tehničko-tehnološka opremljenost i proizvodni kapaciteti poduzeća.

Uvođenjem energetski učinkovite, tehnološki napredne i specijalizirane opreme povećava se konkurentnost poduzeća na globalnom tržištu te doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji te povećava otpornost na krizne situacije.

Poduzeće u svom planu poslovanja ima naglašenu važnost integracije postojeće proizvodnje s novim tehnologijama koje se pojavljuju na tržištu, daljnjeg širenja i nadogradnje postojećih kapaciteta što se odnosi na nova tehnološka rješenja i ljudske resurse.

Ciljana skupina: vlasnici poduzeća, sadašnji i budući zaposlenici poduzeća, kao i sadašnji i potencijalni kupci proizvoda.

Ciljevi projekta: Predmetnim ulaganjem će se povećati produktivnost rada, smanjiti troškovi poslovanja, otvoriti nova radna mjesta, povećati prihodi od izvoza i prodaje. Razvoj i rast s ciljem tranzicije na zeleno i digitalno gospodarstvo kroz korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja. Uvođenjem digitalnih i zelenih tehnologija u proizvodni proces doprinijeti će optimizaciji poslovanja, smanjenju negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitom korištenju proizvodnih resursa.

Kontakt osoba za informiranje o projektu: Igor Čajić, mail: igor.cajic@inpirio.com

https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Inpirio d.o.o.